Chính sách bảo mật thông tin

I. GIỚI THIỆU

1.1 Trang web Me2u.vn và Ứng dụng Me2u được điều hành bởi Công ty Cổ phần D-soft. Me2u cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Người Dùng trên trang web Me2u.vn và ứng dụng Me2u (sau đây được đề cập chung là “Me2u”). Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà Người Dùng đã giao phó cho Chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của Chúng tôi là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (sau đây đề cập là “Chính sách Bảo mật” hay “Chính sách”) được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà Người Dùng đã cung cấp cho Chúng tôi như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà Chúng tôi sẽ hỗ trợ Người Dùng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho Chúng tôi. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật này một cách cẩn thận. Nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của Chúng tôi, xin vui lòng xem phần “Thắc mắc? Liên hệ với Chúng tôi” ở Mục 9 của Chính Sách Bảo Mật này.

1.2 Bằng cách đăng ký tài khoản, ghé thăm hoặc truy cập vào Me2u (sau đây đề cập chung là “Dịch vụ”), Người Dùng thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các quy định, thực tiễn áp dụng nêu hoặc thuộc Chính sách Bảo mật này, và Người Dùng đồng ý với Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng theo cách được mô tả trong Chính sách này. NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP Me2u. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính sách này, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Me2u. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào, và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Người Dùng được hiểu là Người Dùng đã đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, cập nhật liền trước đó của Chúng tôi.

2. ME2U THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ ?

2.1 Dữ liệu cá nhân là các thông tin, dù đúng dù sai, về một cá nhân – người có thể được xác định danh tính từ thông tin đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà một tổ chức có quyền hoặc có thể truy cập. Ví dụ thường gặp của dữ liệu cá nhân có thể bao gồm: Họ tên, số giấy tờ tùy thân, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ, thông tin liên lạc, v.v….

2.2 Chúng tôi sẽ/có thể sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân của Người Dùng khi:
a, Người Dùng đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho Chúng tôi dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa Người Dùng với Chúng tôi, hoặc khi Người Dùng sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi;
b, Người Dùng tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử;
c, Người Dùng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, hoặc tương tác, sử dụng các Dịch vụ trên Me2u. Điều này bao gồm thông qua các tập tin Cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi Người Dùng tương tác với Me2u;
d, Người Dùng thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của Chúng tôi;
e, Người Dùng cung cấp cho Chúng tôi thông tin phản hồi, góp ý, khảo sát hoặc khiếu nại về Dịch vụ;
f, Người Dùng tham gia vào một cuộc thi, trò chơi…. do Chúng tôi tổ chức;
g, Người Dùng gửi Dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi vì bất cứ lý do nào;
h, Và bất cứ trường hợp, tình huống nào khác mà Dữ liệu cá nhân của Người Dùng có thể được cung cấp, tiết lộ cho Chúng tôi với hành vi tương tác có hoặc không có chấp thuận rõ ràng của Người Dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ trên Me2u.
Với việc sử dụng và tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc tương tác trên Me2u, Người Dùng thừa nhận đã biết về các khả năng thu thập Dữ liệu cá nhân và đồng ý các Dữ liệu cá nhân của Người Dùng có thể được thu thập theo bất cứ cách nào hợp pháp được đề cập trong Chính sách này

2.3 Khi Người Dùng truy cập, sử dụng với Me2u, Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng phương tiện tự động hoặc thụ động bằng cách sử dụng một loạt các công nghệ, loại có thể tải về thiết bị của Người Dùng và có thể thiết lập/sửa đổi cài đặt trên thiết bị của Người Dùng. Thông tin Chúng tôi thu thập có thể bao gồm các địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành của thiết bị máy tính/điện thoại di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của thiết bị di động đó, hoặc mã định danh thiết bị di động (IMEI) cho thiết bị của Người Dùng. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho các Mục Đích (được quy định tại Điều 5.1 dưới đây)

2.4 Dữ liệu cá nhân được yêu cầu cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn:
Họ tên;
Số điện thoại di động;
Hoặc Địa chỉ Facebook/Google (nếu chọn đăng nhập bằng Facebook/Google);
Bất kỳ thông tin nào khác về Người Dùng khi Người Dùng đăng nhập và/hoặc sử dụng Dịch vụ trên Me2u, thời điểm Người Dùng sử dụng các Dịch vụ trên Me2u.
Nếu Người Dùng không muốn cung cấp các thông tin nói trên hay Người Dùng có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách thông báo đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi. Khi Người Dùng không tham gia hoặc không còn đồng ý với bất cứ nội dung nào của Chính sách này của Chúng tôi, việc sử dụng Dịch vụ của Người Dùng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như việc xác định thông tin để xác nhận dịch vụ đơn hàng sẽ không hoạt động nếu Người Dùng không cho phép Now truy cập thông tin của Người Dùng.

3. THIẾT LẬP TÀI KHOẢN

Một số chức năng nhất định của Dịch vụ yêu cầu Người Dùng sẽ phải tạo một tài khoản Người Dùng và cung cấp một số Dữ liệu cá nhân. Khi tạo tài khoản, Người Dùng sẽ phải đăng nhập vào tài khoản (Sđt, Facebook, Google, Apple ID).

4. TRUY CẬP ME2U

Như với hầu hết các trang web hay ứng dụng khác, thiết bị của Người Dùng có thể sẽ gửi đến Me2u một số thông tin cá nhân mà Người Dùng dùng để đăng nhập. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP của thiết bị truy cập, hệ điều hành, tên trình duyệt/tên phiên bản, số điện thoại, tên email, ngày/giờ. Nếu Người Dùng đã đăng nhập, thông tin này sẽ được ghi nhận và lưu tại tài khoản cá nhân của Người Dùng.

5. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO?

5.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho một hoặc nhiều hơn các mục đích sau đây:
a, Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của Người Dùng với Chúng tôi hoặc giao dịch, tương tác của Người Dùng với các bên thứ ba thông qua Dịch vụ hoặc trên một nền tảng của bên thứ ba;
b, Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Me2u, tài khoản của Người Dùng, mối quan hệ của Người Dùng với Chúng tôi, và việc sử dụng Dịch vụ của Người Dùng;
c, Để quản lý, vận hành và cung cấp cho Người Dùng cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm ghi nhớ sở thích của Người Dùng;
d, Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng, phản hồi, hoàn thành và/hoặc giải quyết một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của Người Dùng về Dịch vụ nhất định và thông báo cho Người Dùng về những vấn đề về Dịch vụ và/hoặc các hoạt động bất thường của tài khoản;
e, Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào Người Dùng cuối được áp dụng;
f, Để bảo vệ sự an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hợp pháp của Người dùng khác;
g, Để định danh và/hoặc xác minh tài khoản Người Dùng;
h, Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ được vận hành suôn sẻ;
i, Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho Người Dùng, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) Người Dùng;
j, Để thông báo, liên hệ với Người Dùng qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của Người Dùng với Chúng tôi hoặc việc sử dụng Dịch vụ. Người Dùng hiểu và thừa nhận rằng khi Chúng tôi liên hệ với Người Dùng qua thư điện tử, tài liệu hoặc thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của Người Dùng như họ tên, địa chỉ nhận thư sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.
k, Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển Dịch vụ), để phân tích hành vi Người Dùng nhằm mục đích cải thiện Dịch vụ và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người Dùng;
l, Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định quy mô và thành phần đối tượng mục tiêu của Người Dùng, và hiểu sở thích
m, Bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho Người Dùng tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của Người Dùng.
(gọi chung là “Mục Đích”);

5.2 Một số mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tùy thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Dùng về những mục đích đó tại thời điểm cần sự đồng ý của Người Dùng, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của Người Dùng là phù hợp theo quy định pháp luật.

6. ME2U BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của Dữ liệu cá nhân của Người Dùng trên hệ thống của Chúng tôi. Dữ liệu Người Dùng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống. Chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của Người Dùng ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng (i) Mục Đích mà Dữ liệu cá nhân được thu thập không còn là Mục Đích ban đầu; và (ii) việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh. Nếu Người Dùng ngừng sử dụng Now hoặc Dịch vụ, hoặc quyền sử dụng Me2u và/hoặc các Dịch Vụ của Người Dùng bị chấm dứt, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng phù hợp với Chính sách Bảo mật này và nghĩa vụ của Chúng tôi theo quy định pháp luật. Tùy thuộc vào luật áp dụng, Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng một cách an toàn mà không cần báo trước cho Người Dùng.

7. ME2U CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG RA BÊN NGOÀI KHÔNG?

7.1 Trong hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi, đại lý và/hoặc các chi nhánh của Chúng tôi hoặc các công ty liên quan, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù các trang web hoặc các bên đó đặt tại đâu, cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác đó sẽ được thay mặt Chúng tôi hoặc bằng cách khác, xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các bên thứ ba đó bao gồm, nhưng không giới hạn:
a, Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;
b, Bên thứ ba mà Chúng tôi tiết lộ thông tin dành cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích và các bên thứ ba đó sẽ lần lượt được thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích trên. 1
7.2 Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hoặc các điều luật khác cho phép một tổ chức như Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng mà không cần sự đồng ý của Người Dùng, thì quyền đó vẫn tiếp tục được áp dụng.

8. TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TỪ NƯỚC NGOÀI?

Nếu Người Dùng đang truy cập Me2u hoặc sử dụng Dịch vụ trên Me2u từ địa phận bên ngoài Việt Nam hoặc liên hệ với Chúng tôi từ nước ngoài. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Dữ liệu cá nhân của Người Dùng và/hoặc thông tin vẫn được lưu trữ, xử lý tại Việt Nam, nơi đặt các máy chủ của Chúng tôi, vị trí và cơ sở dữ liệu trung tâm của Chúng tôi được điều hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bằng cách sử dụng Me2u hoặc sử dụng Dịch vụ trên Me2u , Người Dùng thừa nhận rằng Dữ liệu cá nhân của Người Dùng và/hoặc thông tin có thể được chuyển giao cho các cơ sở của Chúng tôi và các bên thứ ba mà Chúng tôi chia sẻ nó như mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

9. CÂU HỎI, THẮC MẮC HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

a, Nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của Chúng tôi hoặc các giao dịch của Người Dùng với các Dịch vụ, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Me2u.
b, Nếu Người Dùng có bất kỳ khiếu nại liên quan đến cách Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng hoặc về cách thức Chúng tôi đang thực thi luật, Chúng tôi hoan nghênh Người Dùng liên hệ với Chúng tôi. Hãy liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Me2u và gửi kèm đơn khiếu nại của Người Dùng (tại đây).
Trong trường hợp có bất cứ yêu cầu hoặc thông báo nào về pháp lý, vui lòng gửi đến địa chỉ: me2u.vn hoặc hotline 0964906786
c, Nếu Người Dùng gửi yêu cầu khiếu nại thông qua thư hay email, vui lòng ghi thông tin vụ khiếu nại về việc áp dụng luật liên quan đến an toàn thông tin cá nhân ở mục tiêu đề thư. Việc này sẽ giúp Chúng tôi xử lý yêu cầu của Người Dùng nhanh chóng bằng cách chuyển yêu cầu đó sang bộ phận chịu trách nhiệm của Chúng tôi để tiếp tục xử lý. Ví dụ, Người Dùng có thể thêm vào mục tiêu đề email/thư nội dung “Khiếu nại về sự riêng tư”.
Chúng tôi sẽ cố gắng để xử lí các phàn nàn hoặc khiếu nại của Người Dùng trong thời gian sớm nhất có thể.

10. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Chính sách Bảo mật này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

11. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ về việc sử dụng, từ bỏ và giới hạn trách nhiệm khi sử dụng Me2u, Dịch Vụ và các chính sách liên quan khác.

Back to top